کد نام محصول ضخامت عرض طول استایل واحد سایز قیمت توضیحات