کد نام محصول ضخامت عرض واحد تولید کننده رنگ قیمت توضیحات